Een Samenloop
opruimondersteuner
creatief meedenker
Henriƫt van der Horst
Grou
06-12631215
info@eensamenloop.nl

Opruimen voor je dood gaat

Ik kwam in gesprek met een dame over het opruimen van je spullen als je op leeftijd bent en niet zo lang meer op deze aarde zal verblijven. Dit naar aanleiding van het boek Opruimen voordat je dood gaat van Margareta  Magnusson.  Deze dame  vertelde me over een kennis van haar - een volwassen vrouw van begin vijftig - die het zo moeilijk vond dat haar vader alles al aan het weggeven was. Hij  was zijn bezittingen  aan het uitzoeken in een gestaag tempo en daarbij verwijderde hij de spullen ook uit zijn woning. Hij gaf ze aan zijn kinderen, kleinkinderen of het ging ergens anders heen. Deze man voelde zich er goed bij, zo kon hij de regie houden over zijn eigen spullen. En de ruimte die hij daardoor in zijn woning kreeg ervoer hij als prettig en rustgevend. De dochter daarentegen vond het bijzonder confronterend en onprettig. Ze herkende de woning niet meer en voelde zich alsof ze bij een vreemde op bezoek kwam. Daarom probeerde ze de opruimacties van haar vader tegen te werken.

Ik kan me dat gevoel van de dochter goed voorstellen. Het moeten loslaten van alles wat je vertrouwd is. Ik kan me de haast en het gevoel van rust krijgen van de vader ook goed voorstellen. En hoe je het ook wendt of keert het is ZIJN leven en het zijn ZIJN spullen!

Vaak worden eigen gevoelens van boosheid en angst vanwege het naderend afscheid geprojecteerd op een ander, met alle gevolgen van dien. Want als de vader rekening met haar zou gaan houden en zou stoppen met waar hij mee bezig was, dan zou hij zijn eigen gevoel niet kunnen volgen. En dat is juist  iets wat vooral in een laatste levensfase enorm belangrijk is.

In plaats van tegenwerken zou het goed zijn dat deze dochter haar vader gaat helpen. Om zo samen het proces van opruimen en loslaten te doorlopen, zodat hij aan het eind  van zijn leven in goede harmonie met zichzelf en zijn dochter kan leven.

Respecteer dat wat iemand graag wil doen. Wees een steun en geen tegenwerker, wat je er ook van vindt. Jouw gevoel mag er zijn - laat ik dat vooropstellen - maar projecteer dat niet op een ander.

Laat het gaan, het kan je veel moois opleveren!